PELISÄÄNNÖT

Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö

TIIVISTELMÄ

Createc on sitoutunut 24.5.2016 voimaan tullen ja 25.5.2018 alkaen noudatettavan tietosuoja-asetuksen mukaisesti suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamaan mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn. Tietosuojaselosteessa kerromme asiakkaillemme yksityiskohtaisesti heidän tietojensa käsittelystä.
Käytämme tietoja:
• palvelumme toimittamiseen ja sen parantamiseen
• markkinointiin ja sen kehittämiseen
• asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Createc
Y-tunnus: 1137879-7

MITÄ TIETOJA KÄYTTÄJISTÄMME VOIDAAN KERÄTÄ?

1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot:
• Tunnistamistiedot kuten nimi
• Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:
• Sivustolle keskustelu-, kysymys- ja kommenttipalstoille jätetyt viestit

Keräämiemme tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.

MIHIN TALLENNETTUJA TIETOJA KÄYTETÄÄN?

Tallennettuja tietoja käytetään:
• Palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen
• Tilastollisiin tarkoituksiin
• Väärinkäytösten estämiseen
• Asiakaspalvelun tarjoamiseen ja sen parantamiseen

MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Kaikki käyttäjistämme kerätyt tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai luvattomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta tai muulta käsittelyltä. Asiakastietoja säilytetään alihankkijoiden ylläpitämillä servereillä. Tietoturva on erittäin korkealla tasolla, ja palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Pääsyä tallennettuihin henkilötietoihin ja niiden käsittelyä valvotaan noudattaen hyviä tietosuojakäytäntöjä.

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA?

Asiakastietoihin on pääsy vain Createc:in valtuuttamilla henkilöillä. Tietojen hallinnasta on vastuussa: Createc

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan voidaksemme toteuttaa aiemmin tässä selosteessa määritellyt tietojen käyttötarkoitukset. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida yrityksen järjestelmistä, jolloin tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

MILLAISIA OIKEUKSIA KÄYTTÄJÄLLÄ ON?

Createc:in nettisivujen käyttäjällä on oikeus:
• Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös järjestelmään tallennetuista henkilötiedoista.
• Pyytää itseä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
• Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Jos käyttäjä huomaa käsittelyssä puutteita tai lainvastaisuuksia, on hänellä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

KUINKA KÄYTTÄJÄ SAA JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄÄN TALLENNETUT TIEDOT?

Näiden nettisivujen käyttäjä voi pyytää järjestelmiimme tallennetut tiedot nähtäväksi ottamalla yhteyttä toimihenkilöihimme. Kerätyistä tiedoista löydät tarkempia tietoja ”Mitä tietoja käyttäjistämme voidaan kerätä?” -kappaleesta.

MITEN KÄYTTÄJÄ VOI VAIKUTTAA OMIEN TIETOJENSA KÄYTTÖÖN?

Createc on sitoutunut tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Createc voi käyttää tallennettuja tietoja kolmansien osapuolten kanssa esimerkiksi markkinoinnin ja maksunvälityksen tarpeisiin liittyen. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Tarjoamiemme palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tietosuojaselostetta.

MIHIN KÄYTTÄJÄMME VOIVAT OTTAA YHTEYTTÄ?

Käyttäjämme voivat olla meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Sivustomme käyttää evästeitä. “Kaikki OK” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Evästeet mahdollistavat myös toimintamme kehittämisen.

Alalaitaan aukeava evästebanneri muistaa tekemäsi valinnan (hyväksy, en hyväksy, hyväksy omilla säädöillä) seuraavan 365:n päivän ajan. Tuona aikana se ei käyttäjäystävällisyyden nimissä enää uudestaan tarjoa itseään klikattavaksi, vaan pysyy piilossa.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeet jakautuvat alaryhmiin: pakolliset evästeet, toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen. Pakollisia evästeitä ei voi estää. Ne liittyvät tietoturvaan ja sivuston teknisen toiminnan mahdollistamiseen. Pakolliset evästeet eivät sisällä tunnistettavaa henkilötietoa.

Käytössä voi olla joitakin palvelun toiminnan kannalta oleellisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä:

Sivustoilla mahdollisesti olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet saattavat kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi. Mahdolliset Googlen ja Facebookin evästeet seuraavat verkkosivustomme käyttöä, mikä voidaan yhdistää muihin tietoihin.

Palvelun kehittämiseen tarkoitettujen evästeiden evästeiden avulla voimme seurata vierailuja ja liikenteen lähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Evästeiden avulla pystymme kehittämään palveluamme asiakkaidemme parhaaksi. Jos et salli näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet vieraillut sivustollamme, emmekä voi seurata osaltasi sen toimintaa. Nämä evästeet eivät sisällä tunnistettavaa henkilötietoa.

Voit halutessasi estää tai rajata muut kuin pakolliset evästeet.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästesuosituksista Traficomin verkkosivustolta.

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Sopimusehdot

1. SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ

Asiakas antaa mainostoimisto Createcille (jäljempänä: Createc) toimeksiannon joko suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla, sosiaalisen median viestimillä, faksilla tai kirjallisesti. Toimeksiannon jättämällä asiakas hyväksyy tässä esitetyt ehdot. Yhteistyösopimusta ei oletusarvoisesti tehdä erikseen – sopimussuhde katsotaan syntyneeksi samalla päivämäärällä kun Createc vastaanottaa toimeksiannon tai aineellisen / aineettoman työsuoritepyynnön.

2. KOMMUNIKOINTI

Asiakas ja Createc kommunikoivat keskenään (tarjoukset, toimeksiannot, hyväksynnät, muutosehdotukset, ohjeistukset, kommentointi jne.) kohdassa 1. mainituilla tavoilla.

3. TUOTANTOPROSESSI

Graafiset suunnittelu- ja tuotantoprojektit toteutetaan oletusarvoisesti seuraavassa järjestyksessä oheisin pelisäännöin.

a. Createc antaa asiakkaalle hintatarjouksen tämän tarvitsemasta työsuoritteesta tai muusta palvelusta.
b. Asiakas hyväksyy tai hylkää tarjouksen, tai siihen neuvotellaan uusi hinta, jonka asiakas hyväksyy.
c. Asiakas antaa Createcille toimeksiannon ja maksaa siihen liittyvän ns. starttimaksun niissä palveluissa, joihin sellaista sovelletaan (esim. nettisivusto ja verkkokauppa). Toimeksiannon ja/tai maksusuorituksen saatuaan Createc ryhtyy toimenpiteisiin ilmoittamansa aikataulun puitteissa.
d. Asiakkaalle tuotetaan ns. luonnoskuva suoritteesta muodossa jpeg tai pdf, tai malli nettisivustosta sen lopullisella pohja-alustalla.

Asiakas kommentoi esitystä, jonka jälkeen Createc
e. toteuttaa projektiin liittyvät omat työsuoritteensa asiakkaan kommenttien perusteella, ja/tai
f. toteuttaa ehdotetut muutostyöt, mikäli ne laajuutensa puolesta sisältyvät projektista annettuun tarjoukseen. Jos pyydetyt muutokset eivät sisälly tarjoukseen, ilmoitaa Createc kyseisten töiden arvioidut kokonais- tai tuntikustannukset asiakkaalle.

3.1.
Luonnoksen saatuaan asiakas joko
a. hyväksyy sen ilman muutoksia
b. hyväksyy sen määritteleminsä muutoksin, jolloin Createc tekee ohjeistuksen mukaisen uuden luonnoksena.
c. hylkää sen ja peruuttaa toimeksiannon

Jos asiakas ei hyväksy saamaansa luonnosta, on hänen mahdollista seuraavaa versiota varten annettava Createcille ohjeistus tai suuntaviivat luonnoksen muokkaamiseksi haluttuun suuntaan, tai peruutettava toimeksianto. Jos asiakas ei pysty antamaan edellä mainittua ohjeistusta, mutta haluaa silti lisää ehdotuksia / luonnoksia, on se mahdollista. Tällöin asiakas sitoutuu maksamaan seuraavasta luonnoskierroksesta Createcin tälle työlle määrittelemän hinnan riippumatta siitä, meneekö luonnos jatkojalostukseen. Tällä käytännöllä ehkäistään se, että asiakas käyttäisi luonnoskierroksia hyväkseen ja teettäisi Createcin kustannuksella kohtuuttomasti ilmaisia luonnoksia ilman, että itse osaa määritellä mitä haluaa.

3.2.
Jos työsuorite on nettisivusto tai verkkokauppa, sisältää annettu tarjous automaattisesti tietyt oletussuoritteet, joita tapauskohtaisesti voidaan lisämaksusta laajentaa ja tarkentaa.

4. LASKUTUS

Createc veloittaa palveluistaan asiakkaalle ilmoitetun hintatarjouksen tai muulla tapaa sovitun hinnan mukaisesti. Hinnoittelu perustuu voimassaolevaan palveluhinnastoon. Asiakas voi pyytää koko hinnaston katseltavakseen – alan normaalikäytännön mukaisesti se ei ole julkisesti näkyvissä. Eräpäivään mennessä maksamattomasta laskusta lähetetään kaksi (2) maksumuistutusta, joissa on viikon maksuaika. Jos asiakas ei maksa maksumuistutuksia tai sovi Createcin kanssa maksuaikataulusta, lähetetään lasku(t) perintään ja tarvittaessa edelleen oikeuskäsittelyyn. Ns. radiohiljaisuus (asiakas ei vastaa tai reagoi Createcilta tulleisiin maksukehotuksiin tai viesteihin) ei estä Createcia toimittamasta maksamattomia laskuja perintään.

4.1. Starttimaksu
Nettisivuston tai verkkokaupan rakentamiseen sovelletaan ns. starttimaksua, jossa asiakas maksaa tarjouksessa esitetystä hinnasta toimeksiannon yhteydessä 50%. Laskun eräpäiväksi määritellään ”heti”, ja Createc aloittaa tuotantoprosessin kyseisen maksusuorituksen saatuaan. Käytäntöä sovelletaan siksi, että

a. Asiakas motivoituu suorittamaan oman osuutensa prosessista (luonnoksen kommentointi, ohjeistuksen antaminen, kuvien ja sisältömateriaalin kerääminen jne.)
b. Createc varmistaa edes jonkinlaisen palkkion tekemästään työstä mahdollisessa luottotappiotilanteessa. Jos tarjous sisältää nettisivuston/verkkokaupan lisäksi muita suoritteita (esim. logon suunnittelu), maksetaan starttimaksu 50% kyseisen tarjouksen kokonaissummasta. Kokonaislaskun loppuosa laskutetaan Createcin itse ilmoittamalla hetkellä, yleensä silloin kun se on katsonut oman osuutensa prosessista tulleen suoritetuksi.

4.2. Sivuston tai muun suoritteen valmistuminen ja luovutus
Suoritteet pyritään rakentamaan kaikilta osilta kuntoon ennen luovutusta asiakkaalle ja loppulaskun lähettämistä.
Sivusto tai muu suorite voidaan jossain erityistilanteissa luovuttaa keskeneräisenä. Tätä sovelletaan esim. silloin, jos jokin tarjouksessa esitetty tai muuten sivustolle tai muuhun suoritteeseen lisättäväksi sovittu elementti, kuva, teksti, ominaisuus tai toimenpide on jäänyt tekemättä Createcista riippumattomista syistä. Jos asiakas esim. ei pysty tai ehdi toimittaa Createcille työn loppuunviemiseksi tarvittavia kommentteja, kuva-, teksti- tai muuta materiaalia tai näihin verrattavia asioita, kohtuullisen (2 viikkoa) ajan sisään, tapahtuu työn luovutus keskeneräisenä Createcin itse määrittelemällä hetkellä. Samassa yhteydessä Createc laskuttaa tarjouksessa mainitun tai muulla tapaa sovitun loppusumman, vähennettynä mahdollisella aikaisemmin suoritetulla ns. starttimaksulla. Mahdolliset muut Createcilla teetetyt tunnit ja/tai suoritteet laskutetaan myös samassa yhteydessä.

Puuttuvat suoritteet toteutetaan myöhemmin sitä mukaan kun materiaalia saadaan toimitettua Createcille. Kertaalleen maksetuista suoritteista ei tarvitse maksaa enää uudestaan, vaikka ne toteutetaankin jälkikäteen.

Näillä pelisäännöillä ehkäistään se, että asiakas ei tahallaan venytä projektin valmistumista ja loppulaskun suoritusta itse aiheuttamillaan viivästyksillä (ei ehdi, viitsi tai jaksa etsiä ja/tai toimittaa Createcille sivuille haluamaansa materiaalia) tms. Näistä syistä johtuva sivuston tai muun suoritteen keskeneräisyys luovutuksen yhteydessä ei ole peruste loppulaskun maksamatta jättämiselle.

4.3. Muita laskutettavia tilanteita

4.3.1
Jos asiakas pyytää Createcilta työn, palvelun tai muun aikaa vievän ja/tai kustannuksia aiheuttavan suoritteen (esim. pyyntö tulla palaveriin) jonka hinnasta ei sovita etukäteen, veloittaa Createc kyseisen suoritteen tai palvelun normaalin hinnoittelu- ja laskutuskäytäntönsä mukaisesti. Yleisimmin sovelletaan tuntiveloitusta.

4.3.2
Jos asiakas hyväksyy saamansa suoritteet ja esim. luonnoksen, mutta ei pysty toimittamaan työn loppuunviemiseksi tarvittavia kommentteja, kuva-, teksti- tai muuta materiaalia tai näihin verrattavia asioita kohtuullisen (2 viikkoa) ajan sisään, on Createcilla oikeus laskuttaa siihen asti kertyneistä tunneista tai suoritteista, vaikka projektia ei olisikaan saatu vielä päätökseen. Tällöin tehty työ hinnoitellaan seuraavasti:
– tehty luonnos printtituottesta (esite, ilmoitus, flyer, juliste tms.) = laskutetaan 50% tarjouksesta tai muulla tapaa sovitusta hinnasta
– tehty luonnos nettisivusta tai verkkokaupasta, mutta kuvaa tai ilmettä ei vielä ole siirretty nettialustalle = laskutetaan 50% tarjouksesta tai muulla tapaa sovitusta hinnasta
– tehty luonnos nettisivusta tai verkkokaupasta, ja kuva tai ilme on siirretty nettialustalle = laskutetaan 80% tarjouksesta tai muulla tapaa sovitusta hinnasta
– muut työt = veloitetaan vähintään kuluneet työtunnit

Maksetut summat otetaan huomioon loppulaskussa kun/jos projektit viedään päätökseen.

4.3.3
Jos asiakas kokonaan peruu toimeksiannon johon Createc on ehtinyt tehdä työsuoriteita, tai ei Createcista riippumattomista syistä ota tehtyä suoritetta käyttöön, on Createcilla oikeus veloittaa siihen asti tekemästään työstä kohdan 4.3.2 mukaisesti.

Kerran hyväksytyn työn tai luonnoksen peruminen tai kiistäminen jälkikäteen ei ole peruste teetetyn työn maksamatta jättämiselle.

Se, että asiakas jättää toteuttamatta tai ottamatta käyttöön tilatut ja/tai hyväksytyt työt tai luonnokset, ei ole peruste teetetyn työn maksamatta jättämiselle.

5. TEKIJÄNOIKEUDET

Asiakkaalle toimitettu materiaali on Createcin omaisuutta, kunnes se on kokonaan maksettu. Asiakkaan tilaamat työt toimitetaan oletusarvoisesti ns. lopullisessa originaalimuodossa, jossa esim. ilmoituksen kuvat ovat yhdessä pinnassa. Prosessin aikana syntyneet välivaiheet (Photoshop -kuvat tasoineen, raakamelementit jne.) pysyvät Createcin omaisuutena. Välivaihe-version toimitus asiakkaalle on mahdollista erillistä korvausta vastaan. Asiakas kantaa itse vastuun siitä, että hänen Createcille toimittamansa materiaali ei riko tekijänoikeus- tai vastaavia lakeja ja säädöksiä, eikä ole muutenkaan säädöksien tai hyvien tapojen vastaista.

6. REKLAMOINTI

Jos asiakas ei hyväksy saamaansa laskua tai työsuoritetta, tulee asiasta reklamoida 10 päivän sisään laskun tai työsuoritteen vastaanottamisesta.

7. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT

Createc voi asiakkaalle suositella ns. kolmansien osapuolten palveluita ja tuotteita. Näitä ovat esim. paino- ja tulostuspalvelut, teippi- ja somistuspalvelut, messu- ja pr-palvelut, palvelin/serveripalvelut, verkkokauppojen ja nettisivujen tekniset pohjaratkaisut sekä näihin liitettävät lisäominaisuudet / lisäosat, radio- ja videotuotanto, konsultointi jne. Oletusarvo on, että asiakas hoitaa näihin liittyvät kulut suoraan kyseisen palvelun tuottajan tai tarjoajan kanssa. Vaikka Createc pyrkii asiakkaalle suosittelemaan vain hyväksi ja luotettavaksi todettuja alihankkijoita, ei Createc voi olla vastuussa kolmansien osapuolten tai alihankkijoiden, tai niihin verrattavien tahojen palveluiden teknisestä toimivuudesta, palvelun ammattitaidosta tai hankitun tuotteen lopullisesta sopivuudesta asiakkaan tarpeisiin. Mahdolliset ongelmat (tekniset, laskutukseen liittyvät jne.) kolmannen osapuolen tuottaman palvelun ja asiakkaan välillä ratkaistaan näiden osapuolten välillä. Createc voi pyynnöstä ja korvausta vastaan toimia tuollaisessa prosessissa asiakkaan edunvalvojana ja asiamiehenä. Mahdolliset kolmannen osapuolen tuottaman palvelun tai tuotteen korjaamiseen tai muokkaamiseen kohdistuvat kulut hoitaa asiakas itse.

8. ERIMIELISYYDET

Mahdolliset asiakkaan ja Createcin väliset erimielisyydet ratkotaan ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla, hyviä tapoja sekä kohtuullisuutta noudattaen. Jos sopimukseen ei päästä, ratkaistaan tilanne lakiteitse Tampereen käräjäoikeudessa. Createcin mahdollinen korvausvelvollisuus voi maksimissaan olla asiakkaan suorittaman maksun palautus. Createcia ei voida velvoittaa maksamaan muita välillisesti aiheutuneita kuluja tai korvauksia, kuten esim. asiakkaan liiketoiminnalle aiheutuneita kuluja, myynnin menetyksiä, ei-materiaalisia menetyksiä (maine, henkinen kipu ja särky tms.) tai näitä vastaavia seikkoja. Mahdolliset ongelmat ja vastuut kolmannen osapuolen (kirjapaino, verkkopalvelin, somistus, messumateriaali, teippaukset jne.) palveluissa ovat kyseisen palveluntuottajan ja asiakkaan välinen asia. Createc ei ole velvoitettu, mutta voi pyydettäessä toimia näissä tilanteissa asiakkaan asiamiehenä ilman juridista roolia kiistassa.

CREATEC Web & Print
CREATEC Web & Print